Câu hỏi được gắn thẻ «machine-learning»

Đối với các câu hỏi liên quan đến học máy (ML), là một tập hợp các phương thức có thể tự động phát hiện các mẫu trong dữ liệu và sau đó sử dụng các mẫu không được phát hiện để dự đoán dữ liệu trong tương lai hoặc để thực hiện các loại quyết định khác trong trường hợp không chắc chắn (chẳng hạn như lập kế hoạch để thu thập thêm dữ liệu). ML thường được chia thành học tập có giám sát, không giám sát và củng cố. Học sâu là một trường con của ML sử dụng các mạng nơ ron nhân tạo sâu.3
Làm thế nào các mạng thần kinh có thể đối phó với các kích cỡ đầu vào khác nhau?
Theo như tôi có thể nói, mạng lưới thần kinh có một số lượng tế bào thần kinh cố định trong lớp đầu vào. Nếu các mạng thần kinh được sử dụng trong ngữ cảnh như NLP, các câu hoặc khối văn bản có kích cỡ khác nhau sẽ được …

7
Nếu các giá trị kỹ thuật số chỉ là ước tính, tại sao không trở lại tương tự cho AI?
Động lực đằng sau sự chuyển đổi từ thế kỷ XX từ mạch tương tự sang kỹ thuật số được thúc đẩy bởi mong muốn có độ chính xác cao hơn và tiếng ồn thấp hơn. Bây giờ chúng tôi đang phát triển phần mềm trong đó kết quả là …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.