Câu hỏi được gắn thẻ «comparison»

Đối với các câu hỏi liên quan đến việc so sánh hai khái niệm, thuật ngữ hoặc biểu thức AI. Một ví dụ cho câu hỏi như vậy là: học máy so với học sâu như thế nào?1
Mối quan hệ giữa phương pháp học tập chính sách và độ dốc chính sách là gì?
Theo tôi hiểu, Q-learning và độ dốc chính sách (PG) là hai phương pháp chính được sử dụng để giải quyết các vấn đề RL. Trong khi Q-learning nhằm mục đích dự đoán phần thưởng của một hành động nhất định được thực hiện ở một trạng thái nhất định, …
3
Ai là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt giữa trí thông minh chung giống con người và trí thông minh theo miền cụ thể?
Vào những năm 1950, có nhiều người tin rằng "Trí tuệ nhân tạo" sẽ nhanh chóng trở nên tự giác và thông minh - đủ để chiến thắng cờ vua với con người. Nhiều người đề xuất các khung thời gian trong khoảng 10 năm (xem "Lịch sử chính thức …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.