Câu hỏi được gắn thẻ «weak-ai»


6
Thử nghiệm Turing, hay bất kỳ biến thể nào của nó, là thử nghiệm đáng tin cậy về trí tuệ nhân tạo?
Các Phép thử Turing là thử nghiệm đầu tiên của trí tuệ nhân tạo và bây giờ là một chút lỗi thời. Các Tổng Phép thử Turing nhằm mục đích trở thành một thử nghiệm hiện đại hơn mà đòi hỏi một hệ thống phức tạp hơn nhiều. Những kỹ …

3
Ai là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt giữa trí thông minh chung giống con người và trí thông minh theo miền cụ thể?
Vào những năm 1950, có nhiều người tin rằng "Trí tuệ nhân tạo" sẽ nhanh chóng trở nên tự giác và thông minh - đủ để chiến thắng cờ vua với con người. Nhiều người đề xuất các khung thời gian trong khoảng 10 năm (xem "Lịch sử chính thức …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.