Câu hỏi được gắn thẻ «recurrent-neural-networks»2
Mạng thần kinh tái phát là gì?
Đáng ngạc nhiên là điều này không được hỏi trước đây - ít nhất là tôi đã không tìm thấy gì ngoài một số câu hỏi mơ hồ liên quan. Vì vậy, một mạng lưới thần kinh tái phát là gì và lợi thế của chúng so với các NN …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.