Ứng dụng luôn tải xuống


7

Đôi khi tôi nhận thấy một ứng dụng (trong trường hợp này là Dropbox) luôn tải xuống khi tôi vào Market> Tải xuống. Tôi thậm chí đã gỡ cài đặt nó. Vì vậy, nó không xuất hiện trong danh sách ứng dụng của tôi nhưng nó vẫn cho biết Đang tải xuống trong Thị trường. Thanh tiến trình trống.

Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì trên web. Đã có ai thử điều này chưa?

Câu trả lời:


6

Tôi gặp sự cố khi tải xuống bản cập nhật mới nhất. Những gì tôi đã làm là từ danh sách các ứng dụng trong Thị trường, tôi đã nhấn và hủy tải xuống . Sau đó tôi đã có thể chọn nó và tải xuống thành công.


Điều đó đã làm nó. Tôi nghĩ rằng tôi đã thử hủy tải xuống, sau một lần nhấn hoặc qua menu, nhưng nó vẫn tiếp tục khởi động lại (mà không hoàn thành). Cảm ơn!
gary
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.