GPS hỗ trợ là gì?


Câu trả lời:


8

GPS hỗ trợ là một hệ thống có thể cải thiện hiệu suất khởi động của hệ thống định vị dựa trên vệ tinh GPS.

Wikipedia có câu trả lời tốt nhất của bạn.


1
Cụ thể hơn, nó sử dụng mạng di động để sửa lỗi GPS hội tụ nhanh hơn.
MBraedley

Nó có cần tín hiệu di động tốt để hoạt động không và có tốn thời gian sử dụng pin hay không
ngay lúc

Hiệu suất sẽ thay đổi tùy thuộc vào chất lượng tín hiệu thời gian từ tháp di động và tốc độ dữ liệu bạn có thể đạt được. GPS tự nó rất tốn pin, nhưng chi phí cho phần được hỗ trợ là khá nhỏ nếu có vùng phủ sóng di động tốt.
MBraedley

1
Khi A-GPS hoạt động, nó có thể tiết kiệm pin đáng kể vì nó cho phép bạn sửa lỗi GPS nhanh hơn và hoàn thành việc sử dụng GPS nhanh hơn.
Rohan Singh
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.