Cách tốt nhất để đọc các tệp PDF lập trình / kỹ thuật / toán học trên thiết bị Android


24

Tôi có rất nhiều tệp PDF lập trình / kỹ thuật / toán học mà tôi muốn đọc trên Samsung Epic 4G của mình. Tôi đã thử trình đọc PDF của Adobe và văn phòng ThinkFree và các chế độ xem đọc phá hủy các đoạn mã và hình ảnh. Phóng to và thu nhỏ thật khó khăn và cồng kềnh. Tôi đã thử chuyển đổi sang ePub và đọc bằng Aldiko nhưng tôi gặp vấn đề tương tự. (Aldiko là ứng dụng tốt nhất tôi đã tìm thấy để đọc trên Android).

Giải pháp nào bạn muốn đề xuất để đọc những cuốn sách này trên điện thoại của tôi?

Tôi không có vấn đề với việc chuyển đổi hoặc mua một ứng dụng.

Câu trả lời:


3

Ngoài ra còn có Documents to Go là một bộ - cho phép xem / chỉnh sửa các tài liệu MS Office. Hỗ trợ PDF là tốt. Không cần chuyển đổi.

Một điểm cộng nữa là phiên bản trả phí tích hợp với Google Docs trực tuyến cho phép người dùng xem và chỉnh sửa các tệp của bạn từ tài khoản Google Docs của bạn trực tiếp trong Docs To Go. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều có thể được lưu và đồng bộ hóa trở lại Google Docs để bạn luôn có phiên bản cập nhật nhất. Bạn thậm chí có thể tạo các tệp mới trong Docs To Go và tải chúng ngay lập tức vào tài khoản của bạn.


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.