Làm cách nào tôi có thể chặn SMS đến từ một số người gửi? [đóng cửa]


8

Một ứng dụng tốt để chặn tin nhắn SMS đến là gì? Tôi muốn nó dễ dàng và có thể thêm số từ danh bạ và không yêu cầu nhiều đặc quyền (có lẽ chỉ một số lưu trữ và chặn SMS).

Câu trả lời:


2

'Bộ lọc cuộc gọi và SMS'. Tôi đã không sử dụng nó nhưng mô tả phù hợp với những gì bạn đang theo dõi và những bình luận rất tốt. Tôi tin rằng Handcent SMS cũng có các tùy chọn chặn.

Đặc quyền bắt buộc trên cả hai đều lớn hơn sở thích của bạn mặc dù.


2

Tôi đã tìm thấy Bộ lọc SMS, chỉ chặn các tin nhắn và không yêu cầu đặc quyền. Nó không cho phép thêm số từ danh bạ mặc dù.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.