Phiên bản hệ điều hành Android nào có trên Kindle Fire HD?


Câu trả lời:8

Bằng cách so sánh giữa Kindle Fire HD 7 "và Nexus 7 được thực hiện bởi CNET, nó sử dụng phiên bản Android 4.0 tùy chỉnh .

Cuộn xuống bảng so sánh để xem nó

Từ trang sản phẩm chính thức , không có thông tin chứng thực về nó.


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.