Làm cách nào để sử dụng UI stock trên HTC Desire HD?


8

Làm cách nào để tắt HTC Sense trên HTC Desire HD mà không cần phải root điện thoại?

Tôi đã xem một hướng dẫn cho Mong muốn thông thường và cố gắng làm theo nhưng nó không hoạt động (thiếu khả năng buộc HTC Sense đóng).


3
Liên quan: android.stackexchange.com/questions/2566/ Từ Theo một câu trả lời cho câu hỏi đó, nó yêu cầu root.
ale

Câu trả lời:


6

Bạn không thể: o (

Bạn có thể cài đặt một ứng dụng màn hình chính khác từ thị trường nếu bạn không muốn sử dụng màn hình chính Sense.

Nếu bạn muốn tránh Sense hoàn toàn, bạn sẽ cần root điện thoại và flash ROM không Sense.


wow thật là khó chịu Tôi đã mong chờ có một android stock với phần cứng tốt, cảm ơn vì câu trả lời.
kỹ thuật số
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.