Làm cách nào để xóa ứng dụng được cài đặt sẵn trên điện thoại đã root?


7

Tôi có Nexus One đã root và muốn xóa một số ứng dụng được cài đặt sẵn, như Amazon MP3 chẳng hạn.

Cách tốt nhất để làm việc này là gì?


Vâng, điều đó làm tôi bực mình vì không có cách nào để gỡ bỏ ứng dụng mp3 trên amazon
Chris Simpson

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.