Cách xóa tin nhắn bật lên không thường xuyên từ nhà cung cấp


7

Cột mốc của tôi đang tạo ra các thông báo bật lên cứ sau nửa giờ với "tín dụng của bạn thấp, vui lòng thêm nhiều tín dụng". Nó thực sự gây phiền nhiễu. Có cách nào để chặn chúng không?

Câu trả lời:


1

Không phải không tải ROM tùy chỉnh mà không có các cửa sổ bật lên này. Đây có thể là "tính năng" được thêm cho nhà cung cấp dịch vụ của bạn, vì vậy ROM "chung chung" hơn có thể sẽ ngăn chặn chúng.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.