Những loại dữ liệu được lưu trữ trong thư mục / data / user?


15

Nó dường như lưu trữ một số loại dữ liệu ứng dụng, nhưng nó khác với thư mục / data / data như thế nào?

Câu trả lời:


21

/data/userđã được thêm vào Jelly Bean như một phần của hỗ trợ nhiều người dùng. Mỗi người dùng trên thiết bị sẽ nhận được một thư mục trong đó được đặt tên theo ID người dùng của họ và thư mục đó chứa thư mục dữ liệu của mỗi ứng dụng cho người dùng đó. /data/user/0là một liên kết đến /data/data.2
@ w3bMak3r Chính xác thì bạn đang tuyên bố điều gì là không đúng sự thật và mã nguồn đó (mà hoãn lại câu hỏi và câu trả lời này) liên quan đến nó như thế nào?
Dan Hulme
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.