Xác định loại màn hình HTC Desire


9

Các thiết bị HTC Desire đầu tiên được sử dụng có màn hình AMOLED, trước khi HTC chuyển sang SLCD. Làm cách nào để biết điện thoại của tôi có màn hình AMOLED hoặc SLCD?

Câu trả lời:


11

Hãy thử nhìn vào một bức tranh đen trong bóng tối. Với AMOLED, hình ảnh phải là màu đen thuần túy. Với SLCD, bạn sẽ thấy đèn nền làm cho hình ảnh trông hơi xám.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.