ClockworkMod Recovery là gì và nó dùng để làm gì?


Câu trả lời:


19

ClockworkMod Recovery là "hình ảnh khôi phục tùy chỉnh" có thể cài đặt trên nhiều thiết bị Android. Bạn có thể cài đặt nó để thay thế "hình ảnh phục hồi kho" của thiết bị của bạn bằng một cái gì đó hữu ích hơn. Cụ thể, nó có thể được sử dụng để sao lưu và khôi phục ROM và dữ liệu hiện tại của bạn, cũng như để cài đặt ROM mới.

Bạn có thể sử dụng Trình quản lý ROM để quản lý ClockworkMod Recovery được cài đặt (bạn cần một ứng dụng riêng cho thiết bị của mình), để dễ dàng khởi động vào ClockworkMod Recovery và cài đặt ROM.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.