Làm thế nào để tôi sạc đầy pin giả lập?


18

Nó làm phiền tôi khi thấy một nửa pin sạc.

Bất cứ ai biết làm thế nào tôi có thể sạc đầy nó?

nhập mô tả hình ảnh ở đây


1
Đó là những điều nhỏ bé được tính;)
xương chậu

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.