Tôi có thể nhập các tệp MP3 podcast cũ của mình vào iTunes không?


8

Tiêu đề khá nhiều nói lên tất cả.

Nếu tôi có 25 podcast MP3, làm cách nào tôi có thể liên kết chúng với podcast trong iTunes?

Câu trả lời:


8

Trong iTunes, có thể gắn nhãn các mục là Podcasts. Làm như vậy:

  1. Nhập các mục của bạn vào iTunes nếu chưa được thực hiện
  2. Chọn tất cả chúng và chọn Nhận thông tin từ menu ngữ cảnh hoặc menu Tệp
  3. Chuyển đến tab Tùy chọn và đặt "Loại phương tiện" thành Podcast
  4. Sau đó, nó sẽ xuất hiện trong phần Podcasts sử dụng tên Album dưới dạng nhóm

Điều gì xảy ra nếu đây là những tập phim cũ của một podcast hiện có?
John Gietzen

1
@ John Gietzen Không có ý tưởng chắc chắn. Tôi nghĩ nó nên nhưng hãy thử xem!
Chealion
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.