Câu hỏi được gắn thẻ «itunes»

iTunes là một ứng dụng có sẵn cho macOS và Windows. Nó được sử dụng để quản lý & phát phương tiện và đồng bộ hóa dữ liệu với các thiết bị iOS.

7
Tại sao iTunes không ngẫu nhiên ngẫu nhiên?
Đây là một vấn đề đã gây ra cho tôi trong 5 năm qua, trên nhiều thiết bị, hệ điều hành và cài đặt iTunes và iPod. Tôi đã thấy rằng tính năng phát ngẫu nhiên iTunes không ngẫu nhiên trộn các bài hát. Trên thực tế, tôi có thể …
157 itunes 


16
Ngăn iTunes mở khi kết nối tai nghe bluetooth
Mỗi lần tôi kết nối tai nghe bluetooth với máy Mac, iTunes quyết định đã đến lúc khởi chạy. Có cách nào tôi có thể ngăn chặn hành vi này? Tôi đã tìm thấy chủ đề này, nhưng không có giải pháp nào: https://discussions.apple.com/thread/2570254?start=0&tstart=0 HĐH X 10.8.3 iTunes 11.0.2 (26) …
71 itunes  mac  bluetooth 

11
Tại sao trình nền coreaudiod sử dụng CPU 5% trở lên?
Mỗi lần tôi nghe nhạc trên iTunes hoặc VLC, tôi nhận thấy rằng quá trình coreaudiod gây ra việc sử dụng CPU cao bất thường (5% trở lên). Bạn có cùng một vấn đề? Lý do cho việc sử dụng CPU cao như vậy là gì? Các bản cập nhật …
42 macos  itunes 5
Một hộ gia đình nên có bao nhiêu ID Apple?
Đến nay, vợ tôi và tôi chia sẻ một Apple ID cho tất cả các giao dịch mua và thiết bị của Apple. Chúng tôi hiện đang sở hữu một chiếc iPod thế hệ thứ nhất và thứ ba, iPhone 4 và sẽ sở hữu một chiếc iPad 2 vào …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.