Câu hỏi được gắn thẻ «macos»

macOS là tên tiếp thị hiện tại cho Hệ điều hành Macintosh của Apple. HĐH này trước đây được gọi là OS X và Mac OS X trước đó (chính nó đã thành công với hệ điều hành Mac 'cổ điển').


10
Remap ăn tại nhà và giữa cuối đời và đầu cuối dòng
Hầu hết thời gian tính toán của tôi dành cho Linux (với thời gian thỉnh thoảng trong Windows). Trên các nền tảng này Home, Endcác phím và phổ biến nhảy đến đầu hoặc cuối của dòng hiện tại. Tôi dần dần quen với việc sử dụng một máy tính Apple …
326 macos  keyboard 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.