Câu hỏi được gắn thẻ «security»

Nếu câu hỏi của bạn liên quan đến một giao thức cụ thể, ví dụ: ssh hoặc ssl (https), vui lòng sử dụng thẻ đó để thay thế.


5
Máy Mac có dễ bị lỗi shellshock Bash không?
Red Hat gần đây đã công bố một lỗi lớn liên quan đến bảo mật trong vỏ Bash. Một số người gọi nó là lỗi "shellshock". Vì OS X được xây dựng từ Unix, nên nó có dễ bị tấn công khai thác lỗi này không? Là người dùng cuối, …
58 macos  security  bash 3
Lỗ hổng WiFi KRACK đã được vá cho iOS chưa?
Có một lỗ hổng mới trong WPA2 được gọi là KRACK (viết tắt của Key Reinstallation Attack), như được mô tả trong bài viết của The Guardian: ' Tất cả các mạng WiFi' dễ bị hack, chuyên gia bảo mật phát hiện ' Theo như bài báo: Lỗ hổng ảnh …
41 ios  wifi  security Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.