Câu hỏi được gắn thẻ «sleep-wake»

Đưa thiết bị vào chế độ năng lượng thấp, trong đó chỉ có RAM được cung cấp để tiết kiệm năng lượng với chi phí thời gian để tiếp tục hoạt động12
Phím tắt cho khóa màn hình trong macOS Sierra?
Trong các phiên bản trước của OSX, tôi có thể sử dụng Ctrl Shift Powertrên bàn phím tích hợp hoặc Ctrl Shift Ejecttrên bàn phím bluetooth Apple (cũ) của mình để khóa màn hình. Sau khi nâng cấp lên Sierra, phím tắt đó đã ngừng hoạt động. Sử dụng Karabiner-EventViewer …
6
Đánh thức các máy tính khác từ Mac OSX
Có lệnh đầu cuối nào trong Mac OSX cho phép tôi sử dụng WOL (Wake On LAN) để đánh thức các máy tính khác không? Windows có wolcmd, có tương đương trong OSX không? Tôi đang cố gắng đánh thức một máy tính từ rMBP của mình, trong mạng của …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.