Câu hỏi được gắn thẻ «shortcut»

Chuỗi một hoặc một số khóa gọi một số hành động phần mềm / os khi được kích hoạt bởi người dùng

12
Phím tắt cho khóa màn hình trong macOS Sierra?
Trong các phiên bản trước của OSX, tôi có thể sử dụng Ctrl Shift Powertrên bàn phím tích hợp hoặc Ctrl Shift Ejecttrên bàn phím bluetooth Apple (cũ) của mình để khóa màn hình. Sau khi nâng cấp lên Sierra, phím tắt đó đã ngừng hoạt động. Sử dụng Karabiner-EventViewer …

4
Phím tắt để chuyển Spaces?
Tôi có một máy tính xách tay và máy tính để bàn đều chạy 10.11.1; trên máy tính xách tay, tôi đã tìm được cách thiết lập Spaces để CTRL-1 sẽ đưa tôi đến màn hình 1 ngay lập tức và tương tự cho tất cả các màn hình khác. …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.