Câu hỏi được gắn thẻ «keybindings»

Xác nhận các cài đặt xác định việc nhấn phím trên bàn phím sẽ làm gì.


12
Mô phỏng khóa INSERT trong Mac OS X
Tóm lại, tôi đang sử dụng Citrix để điều khiển máy tính của mình tại nơi làm việc và một số ứng dụng yêu cầu sử dụng phím INSERT, như mọi người đều biết, Apple đã chọn loại bỏ khỏi bàn phím của họ. Tôi đã thử mọi cách tôi …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.