Câu hỏi được gắn thẻ «window-manager»

Quản lý cửa sổ đề cập đến phần mềm kiểm soát vị trí, bố cục và sự xuất hiện của các cửa sổ khác nhau trên OS X.













2
Chúng ta có thể tắt cửa sổ kéo lên trên màn hình tính năng Mission Control / Spaces trong El Capitan không?
Kiểm soát nhiệm vụ mở Sử dụng bất kỳ phương pháp nào trong số này để mở Mission Control: .... Trong OS X El Capitan, kéo một cửa sổ lên trên cùng của màn hình. https://support.apple.com/en-us/HT204100 Tôi đang sử dụng một ứng dụng chụp / thay đổi kích thước cửa …



Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.