Câu hỏi được gắn thẻ «zoom»

5
Phóng to Google Chrome bằng bánh xe chuột?
Trên Windows và, nếu tôi không nhầm, trên Linux, có thể phóng to và thu nhỏ trong Google Chrome bằng con lăn chuột. Tuy nhiên, điều này dường như không hoạt động trên Mac OS X. Có ai biết nếu tính năng này có thể được kích hoạt? Hoặc có …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.