Câu hỏi được gắn thẻ «screen-capture»

Hình ảnh hoặc video được chụp bởi máy tính để ghi lại các mục hiển thị được hiển thị trên màn hình, TV hoặc thiết bị đầu ra hình ảnh khác. Thông thường, chụp màn hình là một quá trình phần mềm trong đó hình ảnh được chụp như dự định được vẽ nhưng cũng có thể bao gồm ghi hình truyền thống bằng máy ảnh hoặc thiết bị khác để ghi lại màn hình hiển thị và không phải là toán học.


8
Chụp ảnh màn hình của một tooltip
Tôi đang cố chụp ảnh màn hình của một chú giải công cụ xuất hiện khi người dùng di chuyển qua nó và ngay lập tức biến mất khi có bất kỳ thao tác nhấn phím hoặc con trỏ nào. Thật không may, điều này có nghĩa là phím tắt …

4
Chụp ảnh màn hình trên macOS Sierra rất chậm
Chụp ảnh màn hình trên Mac gần đây rất chậm. Nó từng là gần như ngay lập tức nhưng bây giờ phải mất hơn 10 giây để hình ảnh xuất hiện trên máy tính để bàn. Tôi dường như nhớ lại có vấn đề này nhiều năm trước. Cách giải …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.