Câu hỏi được gắn thẻ «photos»

Chụp ảnh và chụp ảnh nói chung. Đối với ứng dụng, sử dụng "photos.app".


9
Mac lưu trữ hình ảnh tài khoản ở đâu?
Tôi đã chụp ảnh để thêm vào tài khoản của mình trên Mac. Bây giờ tôi muốn sử dụng nó trên messenger, nhưng tôi không thể tìm thấy nó. Trên cấu hình tài khoản, nó quá nhỏ. Tôi cần tìm bản gốc. Các hình ảnh accout được lưu trữ trên …
87 macos  photos 

4
Làm cách nào tôi có thể đồng bộ siêu dữ liệu mới của người dân người dùng (nhận dạng khuôn mặt) trên các thiết bị trong Ảnh (iOS 10 và MacOS Sierra)?
Mới hình ảnh bản cập nhật cho iOS 10 và MacOS Sierra bao gồm một nhiều cách tiếp cận mạnh mẽ hơn và tích hợp để hình ảnh tổ chức bởi những người có mặt trong ảnh. Nó được xây dựng xung quanh nhận dạng khuôn mặt mạnh mẽ, trên …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.