Câu hỏi được gắn thẻ «iphone»

iPhone là dòng smartphone của Apple. Tất cả iPhone được vận chuyển cùng với iOS, Hệ điều hành di động của Apple. Thẻ này có thể bao gồm các câu hỏi về phần cứng, phần mềm và phụ kiện.


8
Sạc iPhone cả đêm có hại không?
Tôi thường sạc iPhone cả đêm để có được 100% năng lượng. Điều này có gây hại cho pin điện thoại của tôi không? Cập nhật [1 tháng 10 năm 2017]: Cảm ơn tất cả các câu trả lời tuyệt vời của bạn. Tôi nhận thấy có một video liên …
72 battery  iphone  charge 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.