Câu hỏi được gắn thẻ «battery»

Các thiết bị liên quan lưu trữ năng lượng điện có thể được sử dụng để chạy các thiết bị khác nhau trong trường hợp không có nguồn điện bên ngoài.


8
Sạc iPhone cả đêm có hại không?
Tôi thường sạc iPhone cả đêm để có được 100% năng lượng. Điều này có gây hại cho pin điện thoại của tôi không? Cập nhật [1 tháng 10 năm 2017]: Cảm ơn tất cả các câu trả lời tuyệt vời của bạn. Tôi nhận thấy có một video liên …
72 battery  iphone  charge 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.