Câu hỏi được gắn thẻ «snow-leopard»

Mac OS X 10.6 Snow Leopard là phiên bản chính thứ bảy của Mac OS X

22
DNS không phân giải trên Mac OS X
Một số đồng nghiệp của tôi gặp sự cố trên máy Mac của họ - Độ phân giải DNS không hoạt động trong Mac OS X. Họ đang chạy Snow Leopard 10.6.8. Họ có thể sử dụng DNS trong máy ảo Windows 7 (VMware Fusion 3.1.3) chạy trên OS X. …

19
Khóa màn hình Lệnh One-liner
Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem có bất kỳ loại lệnh dòng tương đương nào sao chép chức năng giống hệt chính xác của tùy chọn menu 'Khóa màn hình' có sẵn thông qua ứng dụng Keychain trong OS X 10.6 không Tôi biết tất cả các giải pháp …


7
gõ một backtick trên Mac OS X Snow Leopard
Tôi đã có một cuộc săn lùng trên mạng cho việc này, nhưng không thể tìm thấy câu trả lời - làm cách nào để nhập backtick trên Mac OSX Snow Leopard? Tôi có Macbook từ cuối năm 2010. Ký tự backtick là ký tự tôi sử dụng thường xuyên …

3
Time Machine sao lưu gì?
Time Machine có sao lưu các tệp hệ thống, tệp kernel và các tệp khác liên quan đến HĐH không? Tôi đã làm hỏng trình điều khiển và tệp hệ thống và tôi muốn cài đặt OS X mới nhưng tôi cũng muốn sao lưu các ứng dụng, tệp và …

4
Bắt đầu chính xác các ứng dụng Mac OS từ dòng lệnh
Tôi thực hiện một số lượng công việc khá lớn trong dòng lệnh và tôi thấy mình xác định rất nhiều bí danh của biểu mẫu: alias skim='/Applications/Skim.app/Contents/MacOS/Skim' Có cách nào để thêm phép thuật sao cho yêu cầu "foo" thực thi tự động sử dụng /Appluggest/Foo.app/Contents/MacOS/Foo thực thi không? …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.