Câu hỏi được gắn thẻ «boot»

Các câu hỏi về khởi động, quá trình khởi động máy tính và đưa nó vào trạng thái sẵn sàng hoạt động.3
Sự cố GPU - Lỗi treo trên màn hình xám
Tôi đã tìm thấy vấn đề này theo vấn đề của tôi trong chuỗi này: Khởi động bị treo trên màn hình màu xám (ngay cả khi khởi động từ ổ USB với cài đặt OS X mới) MacBook Pro 15 "Đầu năm 2011 của tôi với AMD Radeon HD …
43 boot  hardware  graphics  gpu 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.