Câu hỏi được gắn thẻ «bootcamp»

Các câu hỏi về Boot Camp, một tiện ích đi kèm với OS X Leopard (10.5) trở lên hỗ trợ người dùng cài đặt các hệ điều hành khác trên máy tính Macintosh dựa trên Intel.7
Đảo ngược cuộn trên Windows Bootcamp
Nó chỉ làm tôi bực mình một chút rằng khi tôi cuộn trong Windows, tôi phải cuộn bình thường, nhưng trên Mac OS X, tôi phải đổi lại cách cuộn khác (Đảo ngược), tôi thích cách Mac OS X hơn, có Làm thế nào để có cài đặt này trên …
30 windows  bootcamp 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.