Câu hỏi được gắn thẻ «partition»

Tạo sơ đồ định dạng đĩa mới hoặc thay đổi lược đồ hiện có

6
Núi Ext4 trên El Capitan
Gần đây tôi đã cài đặt OS X 10.11 trên máy Mac của mình. Tôi đã cố đọc thẻ SD có phân vùng Ext4 thậm chí không được hiển thị Disk Utility, mặc dù diskutilđã hiển thị nó dưới dạng phân vùng Linux. Tôi dường như không thể gắn kết …
5
OS X không thể ngắt kết nối đĩa
LaCie Rugged 1TB của tôi đã quyết định rằng đó là một ý tưởng tốt để ngừng hoạt động đột ngột. Nếu tôi mở nó trong đĩa, đôi khi tôi thấy tên thật của phân vùng, nhưng rất có thể đó không phải là tên thật. Trong Terminal tôi đã …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.