Câu hỏi được gắn thẻ «mac»

Mac là thương hiệu máy tính của Apple. Apple hiện đang sản xuất một số dòng máy tính Macintosh được chia thành hai loại, máy tính để bàn: Mac mini, iMac, iMac Pro, Mac Pro và máy tính xách tay: MacBook, MacBook Air và MacBook Pro. Tất cả các máy Mac hiện tại đều có macOS. Thẻ này dành cho bất kỳ và tất cả các câu hỏi liên quan đến phần cứng thực tế. Đối với các câu hỏi liên quan đến hệ điều hành, hãy sử dụng thẻ [macos].
16
Ngăn iTunes mở khi kết nối tai nghe bluetooth
Mỗi lần tôi kết nối tai nghe bluetooth với máy Mac, iTunes quyết định đã đến lúc khởi chạy. Có cách nào tôi có thể ngăn chặn hành vi này? Tôi đã tìm thấy chủ đề này, nhưng không có giải pháp nào: https://discussions.apple.com/thread/2570254?start=0&tstart=0 HĐH X 10.8.3 iTunes 11.0.2 (26) …
71 itunes  mac  bluetooth 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.