Câu hỏi được gắn thẻ «memory»

Bộ nhớ thường đề cập đến RAM. Lưu trữ tạm thời, tốc độ cao được sử dụng để giữ thông tin truy cập thường xuyên có sẵn để sử dụng và giúp máy tính chạy trơn tru


7
Bộ nhớ có dây là gì?
Tôi đang cố gắng tìm ra những gì đang sử dụng tất cả bộ nhớ trong Macbook Pro của tôi chạy OS X Lion. Tôi có tổng cộng 8 GB bộ nhớ. Khi tôi thoát khỏi tất cả các chương trình đang hoạt động trừ Finder và Trình giám sát …
55 macos  lion  macbook  memory 

2
kernel_task sử dụng * cách * quá nhiều bộ nhớ
Tôi có một chiếc Mac Mini 2008 với 4 GB RAM. Gần đây (cài đặt bài của Lion), nó bắt đầu hoạt động cực kỳ chậm chạp, vì vậy tôi đã sử dụng Activity Monitor để xem những gì đang sử dụng hết tài nguyên hệ thống. Hóa ra kernel_task …
34 memory 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.