Câu hỏi được gắn thẻ «ios»

Hệ điều hành của Apple được chế tạo riêng cho các thiết bị di động.
3
Tôi có thể cài đặt bất kỳ phiên bản iOS nào tôi muốn bằng cách chọn và chọn phần sụn nào để khôi phục không?
Tôi đang cố gắng hạ cấp iPhone của tôi từ iOS hiện tại xuống một chiếc cũ hơn, theo câu hỏi này . Nhưng mỗi lần thử, tôi luôn nhận được lỗi này: IPhone không thể được khôi phục. Thiết bị này không đủ điều kiện cho bản dựng được …7
Tôi có thể xóa các trình giả lập thiết bị không cần thiết của Xcode không?
Tôi thấy rằng Xcode trên máy tính xách tay của tôi tiêu tốn nhiều dung lượng lưu trữ, vì vậy tôi đang cố gắng xóa các tệp không cần thiết trong Xcode. Có bốn thư mục dưới Application/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/. Tôi cảm thấy điều đó WatchSimulator.platformvà AppleTVSimulator.platformkhông cần thiết, vì tôi sử …
50 ios  xcode  uninstall  delete 30
Bạn đã tìm thấy những tính năng ẩn nào trong iOS 6?
Đây là câu hỏi đá quý ẩn cần thiết cho iOS 6. Đây là các quy tắc: Một tính năng cho mỗi câu trả lời Cũng bao gồm cách bạn sử dụng tính năng hoặc lý do tại sao nó hữu ích Phải là một tính năng dưới tài liệu. …
45 ios 

3
Lỗ hổng WiFi KRACK đã được vá cho iOS chưa?
Có một lỗ hổng mới trong WPA2 được gọi là KRACK (viết tắt của Key Reinstallation Attack), như được mô tả trong bài viết của The Guardian: ' Tất cả các mạng WiFi' dễ bị hack, chuyên gia bảo mật phát hiện ' Theo như bài báo: Lỗ hổng ảnh …
41 ios  wifi  security 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.