Câu hỏi được gắn thẻ «uninstall»

đề cập đến việc gỡ bỏ phần mềm hoặc các bộ phận của phần mềm khỏi máy tính

3
Tôi có thực sự cần Bonjour trên Windows không?
Một trong những điều yêu thích nhất của tôi mà Apple làm với mọi máy tính Windows trong quá trình cài đặt iTunes là nó cài đặt Bonjour. Trên hầu hết mọi máy Windows tôi đã cài đặt iTunes trên, Bonjour đã gây ra một số lỗi. Theo như tôi …

7
Tôi có thể xóa các trình giả lập thiết bị không cần thiết của Xcode không?
Tôi thấy rằng Xcode trên máy tính xách tay của tôi tiêu tốn nhiều dung lượng lưu trữ, vì vậy tôi đang cố gắng xóa các tệp không cần thiết trong Xcode. Có bốn thư mục dưới Application/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/. Tôi cảm thấy điều đó WatchSimulator.platformvà AppleTVSimulator.platformkhông cần thiết, vì tôi sử …
50 ios  xcode  uninstall  delete 

4
Làm cách nào để xóa GarageBand?
Tôi sắp hết dung lượng và ~/Library/Application Support/GarageBandđang chiếm 1,5 GB và GarageBand.app đang chiếm tới 380 MB dung lượng ổ cứng của tôi. Tôi có thể chỉ cần gỡ bỏ ứng dụng và thư mục này để xóa nó khỏi hệ thống của mình không?


4
Làm cách nào để gỡ cài đặt Jetbrains IDE?
Khi phiên bản tin tức của Jetbrains IDE được cài đặt, phiên bản trước không tự động xóa. Và hiện tại không có tùy chọn (tức là hộp kiểm) để gỡ cài đặt phiên bản cũ trong khi cài đặt. Làm cách nào để có thể gỡ cài đặt hoàn …
13 macos  uninstall Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.