Câu hỏi được gắn thẻ «mac-appstore»

Mac App Store là một nền tảng phân phối kỹ thuật số cho các ứng dụng OS X được phát triển bởi Apple.23
Xcode không tải được. Sử dụng trang Mua hàng để thử lại
Xcode đang hiển thị trong Mac App Store, sẵn sàng để được cập nhật. Nhấp vào kết quả cập nhật trong một lỗi: Xcode không tải được. Sử dụng trang Mua hàng để thử lại. Các bước thực hiện không giúp được gì: Khởi động lại Đã xóa ~/Library/Cookies/com.apple.appstore.plist Tìm …

5
Có thể có phần mềm GPL trong Mac App Store không?
Bạn có thể có phần mềm GPL trong Mac App Store không? Tôi biết điều này là không thể trong iPhone App Store , nhưng nó có phải là tình huống tương tự trong Mac App Store không? LƯU Ý: Không có câu trả lời nào dưới đây nên được …
4
Không thể cập nhật Xcode
Tôi biết có nhiều câu hỏi hơn với cùng tiêu đề, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ bài đăng nào khác với trường hợp cụ thể này. Tôi có Xcode 7.0 và tôi muốn cập nhật lên phiên bản mới nhất (7.3). Nhưng nó không xuất hiện trong …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.