Câu hỏi được gắn thẻ «launchpad»

Launchpad là một tính năng được giới thiệu trong Mac OS X Lion dựa trên bàn đạp iOS. Một bộ sưu tập các biểu tượng và thư mục ứng dụng được truy cập bằng cách nhấp vào biểu tượng trong thanh công cụ hoặc bằng cách nhấn một phím cụ thể trên Bàn phím Mac / Apple mới hơn. Các ứng dụng có thể được khởi chạy với một cú nhấp chuột.

1
Có một chỉ báo chính xác hơn về tiến trình tải xuống ứng dụng so với những gì xuất hiện trong Launchpad không?
Trong khi tải xuống một ứng dụng từ Mac App Store, bạn sẽ thấy một chỉ báo tiến trình trong Launchpad, như vậy: Đối với một bản cài đặt lớn (như Xcode, như được hiển thị), điều này không cung cấp một bức tranh hữu ích khủng khiếp về hiệu …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.