Câu hỏi được gắn thẻ «el-capitan»

HĐH X 10.11 El Capitan
12
Làm thế nào để sử dụng pip sau khi nâng cấp OS X El Capitan?
Sau bản cập nhật El Capitan, tôi không thể chạy cài đặt pip. Lỗi tôi nhận được là "thao tác không được phép" khi pip cố gắng tạo thư mục mới trong khi cài đặt. creating /System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/share error: could not create '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/share': Operation not permitted Trong thực tế, nói chung …4
Cách khắc phục lỗi homebrew: Đường dẫn nhà phát triển hoạt động không hợp lệ, sau khi nâng cấp lên OS X El Capitan?
Tôi gặp lỗi này khi chạy brew update: $ brew update xcrun: error: invalid active developer path (/Library/Developer/CommandLineTools), missing xcrun at: /Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin/xcrun xcrun: error: invalid active developer path (/Library/Developer/CommandLineTools), missing xcrun at: /Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin/xcrun Error: Failure while executing: git checkout -q master Làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.