Câu hỏi được gắn thẻ «spotlight»

Các câu hỏi về Spotlight, một tính năng tìm kiếm trên toàn hệ thống của hệ điều hành OS X và iOS của Apple.

5
Các ứng dụng Không hiển thị trong Spotlight
Spotlight đã ngừng hiển thị bất kỳ kết quả nào cho Ứng dụng của tôi. Tôi đã thử reindexing và xóa chỉ mục để nó xây dựng lại nó. Không thay đổi. Tôi đã thử thêm Ứng dụng vào tab Quyền riêng tư và xóa nó, không thay đổi. Tôi …
198 macos  spotlight 

8
mds và mds_stores liên tục tiêu thụ cpu
mds và mds_stores là những người tiêu dùng CPU không đổi ngay cả khi tôi nghĩ không có gì thay đổi trên ổ cứng. Giám sát hoạt động: Tôi có một chiếc Macbook Pro vào khoảng năm 2009. Rất nhiều phần mềm được cài đặt trong những năm qua. Dropbox …
147 macbook  spotlight  cpu 

9
Tôi có thể tạo một liên kết tượng trưng (đến thư mục .app) trong thư mục Ứng dụng hiển thị dưới ánh đèn sân khấu không?
Tôi đã sử dụng brew để cài đặt MacVim và đưa nó vào /usr/local/Cellar/macvim/7.3-61/MacVim.app Tôi muốn có thể đi đến spotlight và gõ MacVim để khởi chạy ứng dụng. Tôi đã thử tạo một symlink trong thư mục Ứng dụng /usr/local/Cellar/macvim/7.3-61/MacVim.app. Nhưng điều đó dường như không xuất hiện trong …
45 macos  spotlight 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.