Làm thế nào để cô lập các quá trình gợi lên hoạt động đọc đĩa mds_stores điên rồ?


25

Tôi có một tình huống thú vị khi tôi theo dõi hoạt động của đĩa, tôi thấy rằng mds_storenó liên tục chạy trong khoảng từ 1 đến 35 megabyte mỗi giây (trung bình khoảng 3-5 MB / giây) khi đọc và ghi gần như không hoạt động.

Khi tôi bắt đầu chọc một chút, tôi thấy rằng sudo fs_usage -w -f filesys mds_storesmang lại các mục như thế này đổ ra:

13:21:23.464493  THROTTLED              0.016529 W mds_stores.4317356
13:21:23.489648  THROTTLED              0.018385 W mds_stores.4317356
13:21:23.489654 PAGE_IN_FILE   A=0x03d3684000   0.025133 W mds_stores.4317356
13:21:23.493568 fstat64      F=14        0.000004  mds_stores.7483264
13:21:23.493591 open       F=76    (R_____) .   0.000022  mds_stores.7483264
13:21:23.493593 pthread_fchdir  F=14        0.000002  mds_stores.7483264
13:21:23.493595 pthread_fchdir  F=76        0.000001  mds_stores.7483264
13:21:23.493599 close       F=76        0.000004  mds_stores.7483264
13:21:23.514793  THROTTLED              0.016235 W mds_stores.4317356
13:21:23.514795 PAGE_IN_FILE   A=0x03bcfa3000   0.025115 W mds_stores.4317356
13:21:23.514816 PAGE_IN_FILE   A=0x0126a73000   0.000009  mds_stores.4317356
13:21:23.514829 PAGE_IN_FILE   A=0x0359a68000   0.000006  mds_stores.4317356
13:21:23.514835 PAGE_IN_FILE   A=0x0359a69000   0.000002  mds_stores.4317356
13:21:23.514839 PAGE_IN_FILE   A=0x0353065000   0.000003  mds_stores.4317356
13:21:23.514849 PAGE_IN_FILE   A=0x02ae755000   0.000004  mds_stores.4317356
13:21:23.514875 PAGE_IN_FILE   A=0x0352ea3000   0.000003  mds_stores.4317356
13:21:23.540844  THROTTLED              0.015997 W mds_stores.4317356
13:21:23.540845 PAGE_IN_FILE   A=0x0627001000   0.025959 W mds_stores.4317356
13:21:23.566207  THROTTLED              0.016132 W mds_stores.4317356
13:21:23.566208 PAGE_IN_FILE   A=0x06120f8000   0.025346 W mds_stores.4317356
13:21:23.591700  THROTTLED              0.024999 W mds_stores.4317356
13:21:23.591701 PAGE_IN_FILE   A=0x05c61cc000   0.025477 W mds_stores.4317356
13:21:23.591717 PAGE_IN_FILE   A=0x03ceaa6000   0.000007  mds_stores.4317356
13:21:23.617039  THROTTLED              0.020100 W mds_stores.4317356
13:21:23.617041 PAGE_IN_FILE   A=0x035907b000   0.025312 W mds_stores.4317356
13:21:23.617066 PAGE_IN_FILE   A=0x0352739000   0.000015  mds_stores.4317356
13:21:23.617102 PAGE_IN_FILE   A=0x0359870000   0.000004  mds_stores.4317356
13:21:23.617106 PAGE_IN_FILE   A=0x0352e84000   0.000003  mds_stores.4317356
13:21:23.617125 PAGE_IN_FILE   A=0x03d36f2000   0.000005  mds_stores.4317356
13:21:23.617131 PAGE_IN_FILE   A=0x03bc7b7000   0.000003  mds_stores.4317356
13:21:23.617140 PAGE_IN_FILE   A=0x05db4ec000   0.000004  mds_stores.4317356
13:21:23.617147 PAGE_IN_FILE   A=0x05a8579000   0.000004  mds_stores.4317356
13:21:23.617153 PAGE_IN_FILE   A=0x05af581000   0.000003  mds_stores.4317356
13:21:23.617162 PAGE_IN_FILE   A=0x03d2470000   0.000003  mds_stores.4317356
13:21:23.617171 PAGE_IN_FILE   A=0x03bc86a000   0.000003  mds_stores.4317356
13:21:23.617184 PAGE_IN_FILE   A=0x02b5430000   0.000004  mds_stores.4317356
13:21:23.617188 PAGE_IN_FILE   A=0x02ae6ba000   0.000002  mds_stores.4317356
13:21:23.617208 PAGE_IN_FILE   A=0x05d2472000   0.000002  mds_stores.4317356
13:21:23.617211 PAGE_IN_FILE   A=0x05d23db000   0.000002  mds_stores.4317356
13:21:23.643334  THROTTLED              0.015374 W mds_stores.4317356
13:21:23.643335 PAGE_IN_FILE   A=0x02b4f90000   0.026121 W mds_stores.4317356
13:21:23.643371 PAGE_IN_FILE   A=0x0126a74000   0.000010  mds_stores.4317356
13:21:23.643381 PAGE_IN_FILE   A=0x02ae4f3000   0.000006  mds_stores.4317356
13:21:23.643403 PAGE_IN_FILE   A=0x012660c000   0.000004  mds_stores.4317356
13:21:23.643413 PAGE_IN_FILE   A=0x03d1d24000   0.000005  mds_stores.4317356
13:21:23.643422 PAGE_IN_FILE   A=0x060e3f3000   0.000004  mds_stores.4317356

Từ sudo iosnooptôi nhận được kết quả như:

 UID  PID D  BLOCK  SIZE    COMM PATHNAME
  0  267 R 751100301 73728 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/3.indexPositions
  0  267 R 690656474 49152 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/7.indexPositions
  0  267 R 690679661 61440 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/7.indexPositions
  0  267 R 690535202 16384 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/6.indexPositions
  0  267 R 674483853 65536 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/6.indexPositions
  0  267 R 751115784 53248 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/3.indexPositions
  0  267 R 674385243 32768 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/7.indexPositions
  0  267 R 690503775 49152 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/6.indexPositions
  0  267 R 690500420 53248 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/6.indexPositions
  0  267 R 674385343 53248 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/7.indexPositions
  0  267 R 784657427 77824 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/4.indexPositions
  0  267 R 673802683 49152 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/5.indexPositions
  0  267 R 784649988 77824 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/4.indexPositions
  0  267 R 673800704 36864 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/5.indexPositions
  0  267 R 690428039 57344 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/5.indexPositions
  0  267 R 673802586 24576 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/5.indexPositions
  0  267 R 690428087 32768 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/5.indexPositions
  0  267 R 784647796 73728 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/4.indexPositions
  0  267 R 690502092 65536 mds_stores ??/35CD368B-C966-4D1B-9E7E-82B08A1CF7B4/6.indexPositions

Tôi rất tò mò về cách theo dõi những gì sẽ gây ra loại hoạt động này. Tôi nghĩ rằng nó có thể là một vấn đề vượt qua, nhưng nó đã được tiếp tục trong vài giờ nay. Có cách nào để có cái nhìn cận cảnh về những gì đang gợi lên hoạt động Spotlight như điều này đến mức tôi có thể cô lập quá trình đang gợi lên hành vi này không?

Tôi đã hy vọng rằng tôi có thể tận dụng 4317356vì số hoặc ID đó xuất hiện một cách nhất quán trong khoảng thời gian này, nhưng dường như nó không liên quan đến bất kỳ PID hay định danh nào khác mà tôi đã săn lùng cho đến nay.


Bao giờ tìm ra bất cứ điều gì hơn? nhìn thấy (và tự hỏi) điều tương tự
Pieter

Thật không may, tôi đã không thực sự tìm thấy một câu trả lời tôi hài lòng, không. Chúng tôi chắc chắn cần loại công cụ này.
ylluminate

Tôi đang thấy vấn đề tương tự. mds_stores trong ba ngày qua đã đọc 2 TB dữ liệu và viết 3 TB. Không, đó không phải là một lỗi đánh máy, dữ liệu terabyte.
X-Istence

Câu trả lời:


12

mds_storescho biết, Spotlight của bạn đang chạy hoang dã. Đây là một vấn đề được biết đến trên OS X Mavericks và những người khác.

Có một bài viết của 9to5Mac Cách thực hiện: Đưa các quy trình Spotlight trở lại dưới sự kiểm soát khi việc sử dụng CPU trở nên điên rồ , điều đó nói rằng bạn nên làm như sau.

 1. Tắt Spotlight với

  sudo mdutil -a -i off
 2. Xóa chỉ mục Spotlight với

  sudo rm -rf /.Spotlight-V100/*
 3. Chuyển đến Tùy chọn hệ thống / Tiêu điểm / Quyền riêng tư và vô hiệu hóa tất cả các thư mục thường thay đổi nội dung bằng cách kéo chúng vào quyền riêng tư. (Sao lưu, Dropbox và tương tự)

 4. Bật lại đèn chiếu với

  sudo mdutil -a -i on
 5. Kiểm tra / Hệ thống / Thư viện / Tiêu điểm / cho 'Plug-in' có thể gây ra một số havok với nội dung thường xuyên thay đổi. Đặt chúng vào vị trí khác và bắt đầu điều tra với mdimport.

 6. Rẽ lập chỉ mục của tinh khiết Backup-Volumes để tắt với

  sudo mdutil -i off /Mountpoint/Volumename
 7. Đợi Cập nhật OS X, đảo ngược các bước 1-6, kiểm tra Trình giám sát hoạt động và hy vọng không phải thực hiện lại các bước 1-6.


3
Mặc dù đây là lời khuyên tốt và tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta đã làm điều đó theo thời gian, tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta nghĩ rằng có giá trị ở đây đang cần một số thông tin cụ thể hơn. Thật không may, các bước khắc phục sự cố truyền thống chỉ không mang lại đủ thông tin khi nó không giúp ích cho vấn đề hoặc khi một người đang tìm kiếm thêm thông tin cho các mục đích gỡ lỗi khác.
ylluminate

4

Lệnh:

mdutil -a -s

sẽ giúp bạn xác định vị trí mà hệ thống tập tin cụ thể mds_stoređang lặp do lỗi.

Ví dụ:

/Volumes/flamme 1 250 Go/Backups.backupdb:
    Error: unexpected indexing state. kMDConfigSearchLevelTransitioning

-1

Tôi cho rằng bạn đã thử Force Quit trong Activity Monitor? Có một số quy trình sai lầm bây giờ và sau đó ở Yosemite, ít hơn khi Betas tiếp tục. Thông tin ở đó tất nhiên sẽ cho bạn ý tưởng về những gì đang diễn ra. Nếu đây là Spotlight, bạn không thể lập chỉ mục gì cả ... và bất kỳ tiện ích OS X cơ bản nào cũng sẽ xóa chỉ mục hiện tại và xây dựng lại một cái mới - và tôi chắc chắn có lệnh đầu cuối cho việc này.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.