Câu hỏi được gắn thẻ «mds»
2
MDS sử dụng tất cả bộ nhớ
Gần đây tôi đã nâng cấp lên Lion dẫn tôi cài đặt phiên bản Fuse mới cho kernel 64 bit. Hôm nay tôi nâng cấp lên 10.7.1 và gặp vấn đề sau. Khi tôi gắn khối lượng truecrypt của mình, quy trình MDS sử dụng tất cả bộ nhớ khả …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.