Câu hỏi được gắn thẻ «lion»

Mac OS X 10.7 Lion là phiên bản lớn thứ tám của hệ điều hành Mac OS X4
Có an toàn để nâng cấp Bash qua Homebrew không?
Tôi mới dùng OS X. Tôi đang chạy OS X Lion trên MacBook Pro. Có an toàn không khi nâng cấp bash shell bằng Homebrew: $ brew install bash Nếu an toàn, làm cách nào để biến nó thành phiên bản mặc định của shell mà tôi chạy qua Terminal? …
81 lion  bash  homebrew 6
Làm cách nào để cài đặt GCC qua Homebrew?
Tôi đang sử dụng Homebrew độc quyền (nghĩa là tôi không và sẽ không sử dụng MacPorts hoặc Fink). Tôi cũng muốn giữ cài đặt thủ công ở mức tối thiểu. 1 Nhưng tôi có thể cài đặt GCC bằng cách nào? Trước hết, tất nhiên tôi đã cài đặt …
79 lion  homebrew  xcode  gcc 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.