Câu hỏi được gắn thẻ «menu-bar»

Vùng của một cửa sổ hoặc màn hình nơi trình đơn thả xuống được hiển thị. Thanh menu cho phép dễ dàng truy cập các menu và lệnh của ứng dụng.


1
Xóa biểu tượng đẩy ra khỏi thanh menu
OwLàm thế nào để tôi thoát khỏi biểu tượng này? Tôi thậm chí không chắc nó để làm gì. Có thể đó là ổ đĩa CD từ xa, nhưng tôi không nhớ làm thế nào tôi có được nó ở đó ngay từ đầu. Chi tiết: iMac 27 inch cuối …
30 macos  icon  menu-bar 

3
Ẩn tên người dùng khỏi thanh menu
Trong Mountain Lion, tên đầy đủ của tôi được hiển thị ở bên phải của thanh menu (giữa thời gian và biểu tượng tìm kiếm, cụ thể). Vì nó chiếm rất nhiều không gian, tôi đã tự hỏi liệu có cách nào để che giấu điều này?
29 macos  menu-bar 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.