Câu hỏi được gắn thẻ «google-chrome»

Trình duyệt web của Google, để xem các trang web trên internet. Dựa trên công cụ kết xuất WebKit, hiện có sẵn cho máy Mac của Intel.3
Giữ Cmd-Q để thoát khỏi Chrome từ Chrome
Có ai khác nhận thấy rằng Chrome từ chối thoát ngay lập tức khi sử dụng CmdQkhông? Xảy ra với một hoặc một vài tab mở ... Tất cả các ứng dụng khác tôi chạy có thể được kết thúc bằng cách gõ / gõ nhanh CmdQ, nhưng Chrome nhấn …
3
Khi tôi chuyển sang một trong các không gian làm việc của mình với Chrome, nó sẽ nhảy sang không gian làm việc khác của Chrome
Tôi sử dụng nhiều không gian làm việc và có xu hướng có nhiều không gian làm việc, hầu hết chỉ có một cửa sổ. Tôi khá nhiều luôn có hai không gian làm việc khác nhau có cửa sổ Google Chrome mở. Kể từ khi tôi cập nhật từ …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.