Câu hỏi được gắn thẻ «safari»

Safari là trình duyệt web của Apple. Thẻ này dành cho Safari trong macOS. Đối với Safari trên iOS, hãy sử dụng thẻ safari trên thiết bị di động và đối với Safari trong Windows, hãy sử dụng thẻ safari-windows.


5
Tôi có thể tải Safari cho Windows ở đâu?
Điều này nghe có vẻ như một câu hỏi ngớ ngẩn, tôi biết, nhưng khi tôi đi đến: http://www.apple.com/safari/ Không có liên kết tải xuống! Tôi chắc chắn nó đã từng ở đó: - / Đây là những gì tôi thấy: Di chuyển xa hơn chỉ có nhiều tính năng …
130 safari  windows 


13
VTDecoderXPCService lấy CPU
Đôi khi tôi nhận thấy tải CPU không có lý do và tôi thấy trong Activity Monitor VTDecoderXPCServiceđang sử dụng 15-30% CPU. Sau khi tôi khởi động lại Safari, một thời gian nữa nó sẽ ổn. Có ý kiến ​​gì không? Có thể liên quan đến flash? Khi điều này …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.