Câu hỏi được gắn thẻ «video»

Video là một loạt các hình ảnh tĩnh được phát lại ở tốc độ cao để tạo ra sự xuất hiện của một cái gì đó chuyển động.

5
Chuyển đổi .mov thành .mp4
Tôi muốn chuyển đổi .movsang .mp4! Tôi đã lưu video từ iMovie nhưng nó ở .movđịnh dạng! Làm thế nào để tôi chuyển đổi nó thành .mp4? Tôi đang sử dụng MacBook và tôi muốn chia sẻ nó với điện thoại của mình, nhưng điện thoại của tôi không thể …
68 macos  video  imovie  mp4  mov 

13
VTDecoderXPCService lấy CPU
Đôi khi tôi nhận thấy tải CPU không có lý do và tôi thấy trong Activity Monitor VTDecoderXPCServiceđang sử dụng 15-30% CPU. Sau khi tôi khởi động lại Safari, một thời gian nữa nó sẽ ổn. Có ý kiến ​​gì không? Có thể liên quan đến flash? Khi điều này …6
Làm cách nào để xoay video?
Tôi vừa quay video trên điện thoại, nhưng khi tôi phát nó trên máy Mac thì nó đã sai hướng. Làm cách nào tôi có thể xoay video 90 độ để tôi có thể tải nó lên youtube? Giải pháp miễn phí được ưa thích. Tôi vừa tìm ra cách …
33 mac  video  software 


3
Làm cách nào tôi có thể cắt video?
Làm thế nào để loại bỏ một viền đen xung quanh một video. Video đầu vào có kích thước 720x576 và có video đầu ra phải là 720x480. Tôi cần cắt đi 96 pixel từ trên xuống dưới. Tôi đã xem qua danh sách các công cụ video cho Mac …
23 mac  video 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.