Câu hỏi được gắn thẻ «fullscreen»

Chế độ toàn màn hình là một tính năng mà các ứng dụng được hỗ trợ có thể hiển thị một cửa sổ chiếm toàn bộ màn hình, không hiển thị Dock hoặc Menu Menu.
3
Cách tắt Hoạt hình toàn màn hình trên OS X 10.9
Khi cửa sổ OSX được quảng cáo là toàn màn hình, có một hình ảnh chuyển tiếp một giây. Làm thế nào điều này có thể được vô hiệu hóa hệ thống rộng? Chúng tôi muốn việc chuyển đổi từ cửa sổ nhỏ sang toàn màn hình là tức thời …
75 macos  fullscreen 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.