Câu hỏi được gắn thẻ «display»

Nói chung một màn hình trực quan được sử dụng để hiển thị đầu ra đồ họa hoặc văn bản
20
Tôi có thể thay đổi độ sáng trên màn hình phụ không?
Tôi có một MBP với màn hình phụ. Có thể có các phím độ sáng (F1 & F2) thay đổi cả màn hình chính (màn hình máy tính xách tay) và màn hình phụ (màn hình ngoài VGA được kết nối qua cổng Thunderbolt với bộ chuyển đổi) không? Nếu …
111 display 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.